JORNADA DE FORMACIÓ AMBIENTAL PER A PERSONAL DELS HOTELS DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA

09-Maig-2023

Un total de 40 persones treballadores d'hotels del municipi de Capdepera han participat avui en una jornada de formació ambiental organitzada per l'Ajuntament i l'Associació Hotelera de Capdepera. Aquesta iniciativa té com a objectiu conscienciar i implicar els treballadors del sector turístic en la protecció i millora del medi ambient del municipi.

Durant la jornada, els assistents han rebut informació sobre la política i gestió ambiental que s'aplica a les platges de Capdepera, que compten amb la certificació ISO 14001, una norma internacional que reconeix el compromís amb la sostenibilitat. A més, han après les pautes per a una correcta gestió i separació dels residus que es generen als hotels, amb l'objectiu d'augmentar el percentatge de recollida selectiva i reduir l'impacte sobre el medi.

L'Associació hotelera de Capdepera ha valorat molt positivament la resposta dels treballadors a aquesta jornada de formació ambiental i que les accions d'aquest tipus per a fomentar la responsabilitat social i ambiental del sector turístic al municipi són molt positives per a la nostra destinació turística.