Informació per a la recollida de dades d'afectats i regsitre d'ajudes

19-Octubre-2018