FORMACIÓ GRATUÏTA 

30-Setembre-2022

OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR
Nivell CP: 1 CODI CP: HOTR0208 Núm. ordre: MP37/22

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:

ACCIÓ FORMATIVA: SERVEI BÀSIC DE RESTAURANT I BAR - Codi MF: MF0257_1
Durada: 120 h
Inici: 18/01/2023 Acabament: 20/02/2023
Període d'inscripció: del 03/10/2022 al 09/01/2023
Núm. acció formativa: 897/22
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h 
Data de selecció: 11/01/2023

ACCIÓ FORMATIVA: APROVISIONAMENT DE BEGUDES I MENJARS RÀPIDS - Codi MF: MF0258_1
Durada: 90 h
Inici: 21/02/2023 Acabament: 17/03/2023
Període d'inscripció: del 03/10/2022 al 09/01/2023
Núm. acció formativa: 898/22
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h 
Data de selecció: 11/01/2023

ACCIÓ FORMATIVA: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR - Codi MF: MP0015
Durada: 80 H
Període d'inscripció: del 03/10/2022 al 09/01/2023
Núm. acció formativa: 899/22
Dates: entre els mesos de març i maig de 2023 Data de selecció: 11/01/2023

REQUISITS DELS ALUMNES: les persones interessades a participar en les accions formatives han d'estar inscrites al SOIB amb la demanda d'ocupació actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud del curs. No hi ha requisits acadèmics d'accés, per tant, no hi ha titulació mínima que aportar.

Informació i inscripció: EHIB - Centre Cap Vermell, de dilluns a divendres de 9 a 13 h, del 3/10/2022 al 09/01/2023
Aportar fotocòpies de DNI, full actualitzat demandant ocupació (SOIB).
Les preinscripcions que es facin en la pàgina web del SOIB, també hauran formalitzar la inscripció de manera presencial i aportar la documentació dintre del periode d'inscripció.
Centre impartidor: EHIB-Centre Cap Vermell Adreça: Avda Cala Agulla, 50 07590 Cala Ratjada Persona de contacte:
Telèfon: 971819467
Selecció: Entrevista personal 
Una vegada finalitzat el termini d'inscripció o el nombre màxim de 28 inscripcions, s'enviarà un SMS a tots els inscrits per a convocar-los a una entrevista de selecció. Es seleccionaran màxim 18 alumnes.