ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE MANACOR

03-Juny-2024

4 - 13 juny. T'hi apuntes?
Alemany
Anglès
Francès
Italià

A QUÈ ET POTS APUNTAR?
Alemany, anglès, francès i italià A MANACOR, CAMPOS I CAPDEPERA (comprovau l'oferta de cada centre al web)
Cursos presencials i semipresencials d'octubre a maig
Horari de matí i horabaixa
Certificats oficials
Preus públics amb bonificacions i exempcions
Tota la informació a eoimanacor.com

COM ET POTS APUNTAR?
Es tracta d'un TRÀMIT TELEMÀTIC obert del 4 al 13 de juny i amb accés des de la nostra web.
Les PROVES D'ANIVELLAMENT
d'alemany, francès i italià es faran presencialment, el 20 de juny.
La prova d'anglès es farà en línia i estarà disponible entre el 4 i el 13 de juny.

BONIFICACIONS
Els alumnes de l'EOl en les situacions següents estan exempts de pagar les taxes de matrícula o tenen dret a bonificació:
• Família nombrosa
• Família monoparental
• Atur
• Víctimes o familiars d'actes terroristes
• Discapacitat igual al 33% o superior
• Vulnerabilitat econòmica
• Víctimes o fills de víctimes de violència de gènere
• Situació de vulnerabilitat econòmica especial
• Joves tutelats, extutelats o en acolliment familiar
• Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
• Beques d'estudis
Si és el vostre cas, podreu sol·licitar la bonificació o exempció en el moment de fer la matrícula.

CONTACTE
EOl de Manacor (dins IES Mossèn
Alcover, a Manacor)
secretaria@eoimanacor.com
971554152

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LA PREINSCRIPCIÓ
De dilluns a dijous de 16 a 20:30 h
Divendres de 9 a 13:30 h i de 16 a 20:30 h