En marxa els cursos de l’Escola d’Hoteleria a Capdepera

12-Febrer-2018
Enguany han començat els cursos d’Operacions Bàsiques de Cuina, Operacions Bàsiques de Bar i Restaurant, Alemany i Anglès (comença el 26 de febrer).

Els cursos d’Operacions Bàsiques de Cuina i de Bar i Restaurant ja han acabat la part teòrica i fa uns dies que han començat les classes practiques. Els alumnes de Bar i Restaurant desenvolupen les pràctiques al mateix centre, el qual disposa de tot el material necessari. Els alumnes de Cuina enguany fan les pràctiques a les dependències de l’hotel Beach Club Font de sa Cala, el qual ha cedit les seves instal·lacions per a tal efecte durant els mesos que dura el curs. Una vegada acaben el curs, tots els alumnes han de realitzar 80h de pràctiques a empreses.

Enguany hi ha un total de 54 alumnes entre els tres cursos que es realitzen, amb 18 alumnes per aula. La mitja d’edat és de 30 anys, tot i que hi ha alumnes de 16 i de 50 anys. El tipus de formació dels alumnes és generalment bàsica, ja que per accedir als cursos només es demana el graduat escolar.