El poble de Capdepera celebra la recuperació del Castell fa 35 anys

11-Maig-2018
L’any 2012 es va aprovar per ple el Pla Integral del Castell de Capdepera, un document de treball per mantenir i recuperar el Castell a 15 anys vista i sota criteris tècnics i de protecció del monument BIC. Les darreres feines que s’han realitzat han estat el canvi d’electrificació de tot el recinte, la reconstrucció de les taulades de la casa del Governador i l’adequació dels banys i el projecte per reconstruir la capella. També l’any passat es descobriren uns grafits nàutics que en aquests moments s’estan estudiant. Un altre fet a destacar de l’actualitat del Castell és la creació d’un organisme autònom anomenat Fundació Castell Capdepera el qual gestiona totes les àrees del jaciment. Aquest òrgan es va constituir per adequar l’antic Patronat del Castell a la normativa legal.