El ple en funcions aprova el text refós de les Normes Subsidiàries

07-Juny-2019

El que s’ha fet ha estat unificar en un únic document les 19 modificacions de les NNSS que s’han fet durant tots aquests anys amb diverses finalitats. En primer lloc, crear un document digital de consulta pública que estarà penjat al web del consistori (www.ajcapdepera.net); en segon lloc, crear un document que permeti agilitzar la tasca dels tècnics d’urbanisme, ja que fins ara les diverses modificacions de les NNSS estaven a documents diferents i la recerca d’informació era més laboriosa; i en tercer lloc el text refós és la base per a poder començar a treballar en el Pla General d’Ordenació (PGOU), un treball que es pretén dur a terme aquesta legislatura que començarà en breu i que va ser consensuat entre tots els partits que han format part del consistori aquests quatre anys. Amb el PGOU es farà un anàlisi de la situació global del municipi, infraestructures, població, creixement... per poder realitzar unes noves NNSS més endavant.