El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Capdepera conté 73 accions a curt i mitjà termini

24-Setembre-2019

Aquest Pla és el document de treball per aconseguir els objectius comunitaris del Pacte de Batles i Batlesses per a l’Energia Sostenible i el Clima. Aquests objectius són: la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 40%; l’estalvi d’energia en un 27%, el foment de les energies renovables en un 27% i adaptació al canvi climàtic, tot això, abans del 2030.

Actualment (dades del 2017), Capdepera té un consum energètic total de 207.858,05MWh dels quals 66,95MWh provenen d’energies renovables. De cara al 2030, el consum s’ha de reduir un 26,78%. Pel que fa a les emissions de gasos hivernacle, l’any 2017, era de 103.493,84t CO2 i s’ha de reduir un 71,03% de cara al 2030.

El Pla d’Acció de Capdepera s’ha realitzat amb la participació ciutadana, en reunions amb el personal intern de l’ajuntament i amb reunions amb la ciutadania, i consta de 73 propostes a realitzar en curt i mitjà termini fins l’any 2030. De les proposes aprovades n’hi ha 59 per mitigar els efectes del canvi climàtic i 14 per adaptar-se a ell. Aquestes propostes també se separen en accions per fer a àmbits que depenen directament de l’ajuntament (edificis, equipaments i instal·lacions municipals, enllumenat públic i transport públic i municipal) i àmbits que no depenen directament de l’ajuntament (sector residencial i serveis, residus i transport privat i comercial).

El pressupost total per executar el Pla és de 5.751.456,98€, dels quals 4.730.030,98€ són per les accions de mitigació i 1.021.426€ per a les d’adaptació. Algunes de les accions propostes són: realització d’auditories energètiques en edificis municipals amb seguiment periòdic; campanya de publicació de consums d’equipaments municipals; compra d’energia verda certificada; bonificacions fiscals en llicències d’obra per a millores de l’eficiència energètica; policia mediambiental; campanya de reforma d’edificis; augment de la superfície d'àrees verdes; ampliació de les zones de protecció de les platges...