El Batle denuncia la inactivitat i deixadesa del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

23-Octubre-2015
Fernández denuncia l'incompliment del conveni signat amb l'Ajuntament de Capdepera i la passivitat del Conseller de Turisme, Biel Barceló; de la Directora General, Pilar Carbonell; i del gerent de l'ATB, Miquel Àngel RoigEl batle de Capdepera, Rafel Fernández, denuncia públicament la “inactivitat i deixadesa” del Consorci per a la millora de les Infraestructures Turístiques i per al foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca, pel que fa als projectes aprovats mitjançant la convocatòria de subvencions per a projectes d'inversió i actuacions per a la millora de l'oferta turística a l'illa de Mallorca.


Antecedents


A data del 29 de març de 2014, el Consorci per la millora de les Infraestructures Turístiques i per al foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca, en endavant Consorci Borsa d'allotjaments turístics, efectua la convocatòria de subvencions per a la selecció de projectes d'inversió i les actuacions per la millora de l'oferta turística a l'illa de Mallorca, corresponent a l'exercici 2014.

L'Ajuntament de Capdepera presenta la proposta del projecte d'inversió de “Reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada“ (BOIB núm. 153 de 6.11.14), aprovada definitivament per la Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics en data de 2 d'octubre de 2014.

Per poder executar les obres del projecte es va signar un conveni de col·laboració entre el Consorci i l'Ajuntament de Capdepera en data del 23 de desembre de 2014.

Després de presentar tota la documentació requerida pel Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics referida a la disponibilitat de l'espai, i ingressar els doblers del pressupost al compte del Consorci, l'Ajuntament de Capdepera no ha obtingut resposta per part del Consorci per a la licitació de l'obra.

El projecte de Reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada persegueix els objectius generals següents: remodelació del paviment del Passeig Marítim, embelliment de la zona projectada i dotació al passeig d'una major mobilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques; i té un pressupost total de 491.721'23€, dels quals el 20% l'assumeix l'Ajuntament (98.344'25€) i el 80% l'aporta el Consorci (393.376'98€).