CURSOS en línia i presencial curs 2022/2023

16-Setembre-2022

Acollida lingüística i A2 (cursos del CEPA Artà impartits al Centre Cap Vermell):
Acollida lingüística en castellà
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 19.50 h
Lloc: Centre Cap Vermell
Preu: Gratuït

Acollida lingüística en català
Horari: dimarts i dijous de 16.00 a 17.50 h
Lloc: Centre Cap Vermell
Preu: Gratuït

Català A2
Horari: dilluns de 18.00 a 19.50 h i dimarts de 19.30 a 20.25h
Lloc: Centre Cap Vermell.
Preu: 30 €
Més informació: Aula d'adults i SAL
696 66 17 34 / 682 34 61 43 / 971 58 81 97

Cursos semipresencials a Capdepera

B2 semipresencial (1 dia d'assistència i 1 en línia).
dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 h.

C1 semipresencial dilluns i dimecres de 18.30h a 20h
Cursos anuals. Caldrà tenir compte gmail (ja que s'utilitzarà el Classroom) i Zoom o Meet (a determinar pel professor).
Matrícules a partir de setembre.
Preu: 69,71 €
Més informació: Aula d'adults i SAL
696 66 17 34 / 682 34 61 43 / 971 58 81 97

Escola municipal de mallorquí (Manacor).

Cursos quadrimestrals i cada quadrimestre es paga per separat.
En línia i presencials.
Més informació: https://www.escolademallorqui.cat/project/catala/

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).
Més informació: https://llengua.iebalearics.org/ca/cursos
Informació important de la Direcció General de Política Lingüística a tenir en compte per a futures proves de català:
Per al tràmit telemàtic d'inscripció a les proves de llengua catalana les persones interessades hauran d'identificar-se i signar electrònicament.
Per tant, es recomana a les persones que tenen previst inscriure's a les pròximes convocatòries de proves que es donin d'alta d'un sistema d'identificació electrònica amb cl@ve.
Més informació: https://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=5336064...