Convocatòria borsa d'aspirants de Policia Local com a funcionaris interins. Acta de constitució del Tribunal i Baremació

18-Agost-2016