Capdepera s’inclina pel turisme esportiu amb devuit rutes de mountain bike

08-Març-2017
Altres projectes

Al fulletó d’MTB s’hi han d’afegir altres projectes els quals augmenten l’atracció del municipi gabellí.

En primer lloc, s’ha presentat un audiovisual del carril bici que unirà Capdepera amb la resta de nuclis urbans, aquest projecte s’està redactant i es preveu que al 2018 es comenci a executar la primera fase (des del coll del Vidrier, a la carretera de Son Servera a Capdepera, fins a cala Lliteres).

En segon lloc, Capdepera Vila consisteix en crear un eix turístic d’interior amb la construcció d’hotels d’interior i el consegüent augment de negocis, per revaloritzar el poble de Capdepera econòmicament.

En tercer lloc el conjunt d’instal·lacions esportives de Capdepera com a oferta turística addicional, ja que s’ofereixen esports molt diversos, com surf, busseig, natació, equitació, tennis, pàdel, golf...

En darrer lloc, s’ha presentat un fulletó sota el títol Capdepera Vila que mostra un recorregut per identificar les cases senyorials del nucli antic.

Fins a Berlín s’hi han desplaçat el batle de Capdepera, Rafel Fernández; la regidora de Turisme, Mónica Viejo; el regidor d’Esports, Pere Terrassa; acompanyats del president de l’Associació Hotelera de Capdepera, Joan Ferrer.