CAPDEPERA S'AFEGEIX A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES

23-Setembre-2021
Dia 26 de setembre es commemora el Dia Europeu de les Llengües, proclamat des de 2001 pel Consell d'Europa, amb el suport de la Unió Europea, amb l'objectiu principal de fomentar l'aprenentatge permanent d'idiomes a tota Europa i promoure'n la diversitat lingüística i cultural.

Actualment a Europa es parlen unes 84 llengües (24 de les quals són llengües oficials a la UE i les 60 llengües restants són regionals, minoritàries o minoritzades). Tot i que aquesta diversitat lingüística i la seva protecció es reconeix per la Carta Europea de Drets Fonamentals i per la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, en el cas de llengües minoritàries i/o minoritzades, com el català, l'any 2007 es va crear la Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística (NPLD), per reforçar i exigir el reconeixement i gestió d'aquestes llengües en el context d'Europa, xarxa de la qual forma part el Govern de les Illes Balears, el qual actualment n'exerceix la presidència.

Què podem fer per celebrar aquest dia?

✔ Participar en qualsevol de les iniciatives proposades pel Consell d'Europa, destinades a ampliar
el nostre bagatge lingüístic, des de l'enllaç: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/PreviousDay/20210918/language/ca-ES/Default.aspx i
compartint l'etiqueta #EDL21
>

✔ Testar el nostre nivell de llengües a través de jocs lingüístics: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageTrivia/tabid/3129/Default.aspx

✔ i respectar cadascú les llengües del seu entorn.