Canvi del tràfic rodat per la segona fase d'embelliment del nucli antic

Amb motiu de l'inici de les obres d'embelliment de la segona fase del nucli antic, els carrers Major, Centre, Pla de'n Cosset i Col·legi, fins a la intersecció amb el carrer Estrella, quedaran tancats al tràfic rodat fins a la finalització de les mateixes.

El mercat dels dimecres es farà a la plaça antiga del mercat.