Canvi del tràfic rodat per la segona fase d'embelliment del nucli antic