Campanya informativa sobre les matances domiciliàries

25-Octubre-2018
1. El període per realitzar matances domiciliàries és de l’1 de novembre a 31 de març.

2. Per a la salut de tothom, és imprescindible assegurar-se que tots els productes procedents de matances tradicionals s’han sotmès a l’anàlisi de triquina.

3. És obligatori fer l’anàlisi de detecció de triquina de cada porc sacrificat per al consum domèstic.

4. El procediment a seguir és el següent:

Contactar amb anterioritat del dia de les matances al veterinari Francisco Javier Crende de Sant Llorenç (609677471; 971812744; veterinariafcrende@hotmail.com), veterinari col·laborador més proper, i s’ha de sol·licitar l’anàlisi de triquina.

5. Recollir els precintes i bosses per a les mostres directament al veterinari o a l’Ajuntament.