BOIB - Anunci d'Informació Pública del Pla General de Ports dels Illes Balears

26-Juliol-2021
Consulta i audiència en relació al projecte del Pla General de Ports de les Illes Balears i al seu estudi ambiental estratègic.

El període d'al·legacions acaba el 30 de setembre de 2021.