Autorització per a la realització de les obres de les finques adjacents a torrents

09-Novembre-2018