CANVI D'ÚS MAGATZEM EXISTENT A ÚS HOTELER. EXP. 373/2017 (Abans 128AC/16)