Recuperació del rellotge de Sol de s'alqueria Vella d'Abaix

04-Març-2023
De 10.30 h a 11.30h

Joan Serra i J LL Pol.