«PATIENT AD TANGO II»

04-Febrer-2022
A les 16 h a la sala d’exposicions del Centre Cap Vermell

Fredo Folcini.

Obert fins dia 2 de març, els dies feiners de 10 a 13h i de 16 a 19 h.