Ofici solemne

18-Desembre-2021
A las 11 h

Sermó de la boira.

En acabar, es resarà la darrera novena i es baixarà en processó cap a l’església, donant per acabada la festa