CONCERT DE PIANO

04-Maig-2024
A les 18 h a l’auditori del centre Cap Vermell

De Marta Llabata Calafell.
Obres de: Beethoven, Chopin i Debussy.
Entrada inversa. Destinada al Fons mallorquí de solidaritat.