BREZZA ENSEMBLE BARROQUE

07-Juliol-2022
A les 22 h als Jardins de la Fundació B. March, Cala Rajada

L’ART DE PRELUDIAR.