AGENDA D'ACTIVITATS PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

ELS RASTRES DELS ANIMALS DEL PARC
A càrrec de: l'equip d'educació ambiental del parc
Data: dissabte 25 de maig
Horari: de les 10.00 a les 13.00h 
Lloc: Centre de s'Alqueria Vella (Artà)