L’Ajuntament aprova el pressupost municipal del 2018 amb la quantia de 22.156.008,40€

15-Diciembre-2017
El pressupost apuja fins als 22.156.008,40€ dins els quals està inclosa la dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat, un total de 3.192.708,40€.

Sense la dotació de serveis, el pressupost de l’Ajuntament és de 18.963.300€.

Per altre banda el pressupost de l’empresa pública Capdepera Segle XXI és de 3.895.500€ i el de la Fundació Castell de Capdepera 366.178,77€.

De la resta del pressupost cal destacar:
- Dins els ingressos la major part prové dels Impostos directes (8.825.000€), dels cuals l’IBI és el de que no han variat respecte l’any 2017.
- Dins les despeses la major part prové de Personal (6.238.970,15€). Aquesta partida ha augmentat gairebé 1 milió d’euros respecte l’any 2017 per dos motius: per una banda, la regulació dels complements específics i per l’altra, l’aprovació dels convenis i pactes.
- Per àrees, Urbanisme i Arquitectura (4.596.639,06€); Seguretat (2.591.458,51€); i Gestió de residus (1.600.000,00€), són les que tenen la partida més elevada.
- Pel que fa a Inversions reals, està prevista una partida de 2.062.320,24€, on es pot destacar la substitució de clavegueram (150.000€); adequació i millora de les voravies de Cala Rajada (625.250,24€); la xarxa d’enllumenat públic (150.000€); l’adquisició de solars (200.000€); i Instal·lacions esportives (60.000€) .

Pel que fa al Deute públic de l’Ajuntament de Capdepera, en aquests moments apuja a un total de 5.066.049,87€. Cal remarcar que a dia d’avui, el consistori té una liquiditat de 5.000.000€. Per tant, s’espera que es pugui amortitzar una part del deute en 435.552,29€ i per tant, l’any 2018, l’Ajuntament tendrà un deute de 4.630.497,58€.

Pel que fa a la resta dels punts de l’ordre del dia, es varen aprovar per unanimitat el Conveni de Personal Laboral, el Pacte de Funcionaris i el Pacte de Funcionaris de la Policia Local.

El Partit Popular de Capdepera va presenta una moció sobre el PIAT (Pla d’intervenció en àmbits turístics). Segons varen comentar, insten al Govern a que el PIAT s’aprovi de forma consensuada amb els municipis a través de la FELIB i amb un debat previ i presa d’acord a l’Assemblea de batles i batlesses de Mallorca; ja que consideren que els Ajuntaments han de poder opinar sobre aquesta qüestió.

El batle de Capdepera va explicar que a la darrera assemblea de batles se’ls va donar informació, però que aquesta moció s’havia registrada a l’Ajuntament abans de la convocatòria de dita assemblea. La moció es va aprovar per 12 vots a favor (PP, PSOE, Guanyem) i 4 en contra (Més).