Nota legal

L'accés a aquest web atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació plena i sense reserva, des d'aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privacitat en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquests documents, abans d'utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar a qualsevol moment part d'aquestes condicions.

El sol accés a aquesta Web no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre l'usuari i la web.

I. TITULAR DE LA WEB

A l'efecte del previst per l'art. 10 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d'aquesta Web:

- Titular de la Web: AJUNTAMENT DE CAPDEPERA (l’Ajuntament, d’ara endavant)

- Domicili: Carrer Ciutat, 20, 07580 Capdepera (Illes Balears)

- C.I.F. P0701400D

A més del domicili, es posa a disposició dels usuaris els següents canals per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

Tel.: 971 56 30 52

Formulari de contacte

ajuntament@ajcapdepera.net

II. CONDICIONS D'ÚS

1. Introducció. L’Ajuntament ofereix en aquesta web informació d’interès general del municipi de Capdepera i, especialment, sobre informació i gestions pròpies de l’ens local. La informació facilitada és la vigent en el moment de la seva publicació. Accedint i utilitzant aquesta web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s'exposen, per la qual cosa se li recomana que llegeixi acuradament aquesta secció abans d'iniciar la seva navegació.

2. Obligacions dels Usuaris. Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de forma lícita, d'acord amb el que es disposa en les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de l’Ajuntament o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet igualment a:

- No incórrer en activitats il·legals o contràries a l'ordre públic o a la bona fe;

- No utilitzar les dades publicades a la Web per a l'enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).

- No introduir o difondre en la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;

- No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual l’Ajuntament o de tercers;

- No provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Ajuntament, dels seus proveïdors o de terceres persones;

- No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

- No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'aquesta Web.

3. Exclusió de responsabilitat. L’Ajuntament no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels propis Usuaris o altres tercers. L’Ajuntament no assumeix obligació ni responsabilitat alguna respecte d'aquells serveis que no presti directament.

4. Enllaços externs. En cap cas l’Ajuntament assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Propietat intel·lectual i drets d'autor. Sense perjudici dels continguts proporcionats pels propis Usuaris o sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ella continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de l’Ajuntament.

6. Acceptació. L'accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions d'ús són expressament acceptades per vostè.

7. Llei i jurisdicció aplicables. La present web es regirà per la llei espanyola en cas de controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis que en ella s’hi vinculen.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia dirigida als consumidors, podent aquests accedir-hi mitjançant el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage