OFICI DE L’ESPERANÇA AL CASTELL

18-Diciembre-2023
A les 11 h

Predicarà Mn. Carles Seguí. Després de l’Ofici davallarem en processó devers les 12.30 h acompanyats de la banda de música.