Bases dels Ajuts Universitaris 2023/2024

27-Septiembre-2023

Vos adjuntem les Bases i la documentació requerida segons el vostre cas: 

Sol·licitud d'accés a Primer curs de Grau. 
Sol·licitud d'accés a Màster. 
Sol·licitud d'alumnes ja cursant algun Grau.

Més informació: Centre Jove:
971 58 81 97
centrejove@ajcapdepera.net