AMB EL CATALÀ A LA VOSTRA EMPRESA, GUANYAU EN QUALITAT EMPRESARIAL

07-Mayo-2023

Sabíeu que incorporar el català a la vostra empresa té avantatges?

✹ aporta un valor afegit i de qualitat a l'empresa
✹ crea lligams i sentiment de proximitat entre clients
✹ crea lligams amb el territori
✹ posiciona l'empresa com a socialment responsable
✹ l'empresa compleix amb el dret de disponibilitat lingüística per als clients i els apodera.
✹ l'empresa compleix amb la normativa lingüística que regula l'ús de les llengües oficials al municipi.

Al Servei d'Assessorament Lingüístic us ajudam a incorporar-lo.
Per això teniu al vostre abast diferents serveis lingüístics gratuïts:

✹ Servei de correcció i traducció gratuïta de documents català/castellà-castellà/català per garantir-ne la qualitat (cartes de restauració, cafeteria, documents, catàlegs, texts de pàgines web i aplicacions).
✹ Serveis i recursos lingüístics (disponibles en aquest enllaç).
✹ Línia de subvencions per a l'ús de la llengua catalana a les empreses municipals.
✹ Cursos de català per a diferents sectors laborals.
✹ Informació sobre responsabilitat lingüística i drets lingüístics

Contacte:

Servei d'Assessorament Lingüístic
Ajuntament de Capdepera
tel. 682 34 61 43
sal@ajcapdepera.net