Donació de sang a Cala Rajada

22-Octubre-2021
Edifi polivalent Cap Vermell
De 16:30 a 21 h.

citaprevia@fbstib.org
www.donasang.org
@donasangbalears