L'IES Capdepera ha realitzat una activitat amb l'alumnat del centre que ha consistit en una investigació sobre la seguretat en els nuclis urbans del terme municipal de Capdepera

10-Mayo-2021
L'alumnat ha assenyalat sobre un mapa els llocs on es senten més insegurs, sigui pel motiu que sigui, i que intenten evitar si van tots sols o totes soles.

Per assenyalar els llocs han utilitzat agulles de dos colors: blanques per les persones que s'identifiquen com a homes i negres per les persones que s'identifiquen com a dones o no es senten còmodes amb la classificació binària de gènere.

Ha participat l'alumnat de 3r d'ESO, 4t d'ESO, 1r de batxillerat, 2n de batxillerat i FP Bàsica . En total han estat 268 alumnes.
La investigació ha distingit entre gèneres amb la intenció de determinar les possibles desigualtats respecte a la sensació de seguretat, fortament influenciada per les qüestions de gènere.
Al mateix temps, s'han anat recollint els motius pels quals col·locaven les agulles en uns llocs determinats i no en uns altres.
Una vegada acabada la investigació, donam a conèixer els resultats a tot l'alumnat que ha participat i a tota la comunitat educativa del nostre centre. Per això, dos alumnes de 2n de batxillerat, en Xavier Miquel Martí i na Laia López Bou, han redactat les conclusions per donar-les a conèixer a tota la nostra comunitat, que adjuntam en aquest comunicat juntament amb algunes fotografies.

Finalment, s'han lliurat els mapes a l'ajuntament de Capdepera. Han vengut a recollir-los la delegada de la policia local, l'inspector de policia i el policia tutor. En la sessió els dos alumnes de 2n de batxillerat els hi han explicat l'experiència i han fet una petita anàlisi dels resultats amb els representants de la institució. Ara seran les institucions que hauran de determinar quines intervencions han de dur a terme.