L’Arxiu presenta el catàleg de la Farmàcia Melis

17-Marzo-2017
La Farmàcia Melis

Miquel Melis va obrir la farmàcia Melis a Capdepera l’any 1915 ajudat per la seva esposa. Al cap d’uns anys la seva filla, Antònia Melis (1917-2010), es va encarregar de l'atenció al públic mentre el seu pare li ensenyava a realitzar fórmules magistrals.

L’any 1973 Antònia Melis va vendre la farmàcia a la seva neboda Antònia Maria Llinàs Caldentey i varen entregar els estupefaents i medicaments restringits, tal com era preceptiu. Però es quedaren una amplíssima varietat d’elements químics i substàncies que emmagatzemaren durant anys.

L’any 2010, la senyora Antònia Melis va morí i va cedir la casa i tot el seu contingut, incloses els elements químics i les substàncies, al poble de Capdepera amb la voluntat que es convertís en un espai cultural. L’AMC va començar llavors la recuperació del Casal Melis com a projecte museístic i sala d’exposicions.