Medio Ambiente

Datos de contacto

  • Edifici Ca'n Creu d'Inca
  • C/ Ciutat, 20 - 07580 - Capdepera
  • Tel.: 971 563 052 Ext. 121
  • E-Mail: mediambient@ajcapdepera.net

Responsable de área

Carmen Corraliza Gallardo
Carmen Corraliza Gallardo

 


Source URL: https://ajcapdepera.net/medio-ambiente