Tributs

Responsable d'àrea

Núria Garcia Cavalleria

Ajuntament
Ciutat, 20. Ca'n Creu d'Inca.
07580 - Capdepera

Telèfon: 971563052
 

Logo CadastrePunto d'Informació Cadastral

L'Ajuntament de Capdepera disposa d'un Punt d'informació cadastral (PIC) on podeu accedir a la següent informació:

Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.

Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat.

Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, referent al propi sol·licitat.

El PIC es gestiona des del departament de Tributs. Per consultes cal trucar a l'Ajuntament o bé dirigir-vos per correu electrònic a : tributs@ajcapdepera.net

Una vegada sou a l'ajuntament, per a poder tramitar la vostra consulta cal identificar-se amb el document d'identitat i en cas de ser un representant, fa falta que aporteu l'autorització.


Source URL: https://ajcapdepera.net/node/12794