ALEMANY A1

24-Novembre-2022

Dirigida prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites com a demandants d'ocupació.

ESPECIALITAT FORMATIVA D'IDIOMES DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA DE LES LLENGÜES ACCIÓ FORMATIVA: ALEMANY A1
Codi especialitat: SSCE06 Núm. ordre: MP32/22
Núm. acció formativa: 884/22 Durada: 150 h
Inici: 18/01/2023
Acabament: 13/03/2023
Inscripció: del 03/10/2022 al 9/01/2023 Data selecció: 10/01/2023
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h REQUISITS DELS ALUMNES:
mínim segon curs d'educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
Nivell de coneixement de la llengua estrangera: sense coneixements previs, principiant absolut.

Altres:
Acreditació final:
El Centre de Formació ha de tramitar amb l'Entitat Acreditativa Oficial l'expedició del Certificat, d'acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Col·lectius prioritaris:
◦ Treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació.
◦ Joves desocupats entre 16 i 29 anys.
◦ Persones desocupades majors de 45 anys.
◦ Persones desocupades de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18 mesos).
◦ Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
◦ Persones desocupades amb discapacitat.

La participació de les persones treballadores desocupades ha d'assolir un percentatge mínim del 70 % respecte del total dels que inicien l'especialitat formativa. El 30 % restant, com a màxim, es pot cobrir per treballadors ocupats.

Les persones interessades (desocupades i ocupades) a participar en les accions formatives han d'estar inscrites al SOIB amb la demanda d'ocupació actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud al curs.