Presentació implantació del sistema de gestió ambiental a les platges de Capdepera

Ponència presentada en la Jornada de turisme sotenible de dia 26 d'abril de 2012

Source URL: https://ajcapdepera.net/arxius-i-documents/platges/presentacio-implantacio-del-sistema-de-gestio-ambiental-les-platges-de