12 °C

Agenda Local 21

Notícies

10-Juny-2010
Augment considerable de participació en la segona sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21
Després de la primera reunió, ahir horabaixa varen ser més els assistents al Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21 a Capdepera. Els temes que es varen presentar eren: espais naturals i litoral, urbanisme i mobilitat. En quant a espais naturals, des del departament de Medi Ambient es va explicar que a Capdepera hi ha zones protegides ANEI, ARIP, més o menys, 2104 hectàrees. També es va comentar que s’han instaurat zones ZEPA a cala Mesquida, cala Agulla i es cap Vermell. D’espais litorals es va recordar les actuacions que s’han dut a terme com l’adequació del torrent de Canyamel i la protecció del camp dunar de cala Mesquida. També es va comentar que es segueix treballant per no perdre la certificació ISO 14001, que es guanyar l’any passat i s’ha de renovar anualment. La norma preveu una gestió ambiental sostenible de les platges, i a Capdepera està certificada a cala Agulla, cala Mesquida, Font de sa cala, Son Moll i Canyamel, exactament les cinc platges que tenen salvament, i que han obtingut aquest any 2010 les banderes blaves. D’urbanisme es va començar a explicar que les normes subsidiàries (NNSS) que hi ha vigents són del 1986 i que fins el 2006 hi ha hagut un augment considerable del creixement urbanístic. A partir d’aquest any, les obres varen disminuir fins la situació actual. Segons les NNSS Capdepera té una capacitat de població de 63.000 habitants si tot el territori es construís, actualment resideixen 12.891 persones. Dins l’àrea d’urbanisme es va explicar que els principals riscos al municipi són els incendis, el vent i les inundacions. Referent als incendis, a partir de l’any 2000, i gràcies a l’augment de vigilància de l’IBANAT, han disminuït tant en nombre com en superfície. L’any 2000 hi ha vuit incendis registrats a Capdepera, l’any 2009 només un. Del tema de mobilitat es va comentar que hi ha una tendència clara a l’augment de vehicles, sobretot de turismes, i que la carretera amb major volum de tràfic diari, és la que uneix Capdepera amb Cala Rajada, l’autovia Joan Carles I. Després de l’explicació de la tècnica de Medi Ambient, Maria Orts, del departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, va explicar què es fa des del Consell en Agenda Local 21, com fer un seguiment de les accions i un assessorament a tots els que el necessitin. Va explicar que els municipis que hi formen part estan integrats dins una xarxa espanyola de sostenibilitat que els permet rebre subvencions i ajudes. Va dir que des del Consell, quan es va començar a treballar en Agenda Local 21 es varen marcar uns objectius com la participació ciutadana i de les entitats de Mallorca i una major visibilitat de l’agenda. Després de l’explicació es va tornar a obrir el debat. Ahir, però, no es va xerrar de quina direcció ha d’agafar Capdepera, sinó dels problemes concrets que tenen algunes zones del municipi. Finalment, els assistents es varen reunir en grups per discutir quins són els punts forts i febles de les qüestions tractades en les dues sessions, com per exemple, el gran associacionisme de la gent de Capdepera, i la manca de participació en activitats que no els afecta directament.
10-Juny-2010
Escassa participació en la primera sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21
Precisament, la participació ciutadana era un dels cinc temes que es varen tractar ahir a la primera sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21, entre d’altres com aigua, aire, residus i energia. A la sessió, celebrada ahir horabaixa a la sala polivalent del Teatre de Capdepera és va presentar el prediagnòstic on apareixen les dades i estadístiques del període entre l’any 2000 i el 2009 de les problemàtiques on ha actuat l’Agenda dins el municipi de Capdepera. Es preveu, a partir del prediagnòstic i de les enquestes per valorar quins són els punts forts i febles, passar a fer un pla d’acció per millorar. El primer punt, la participació ciutadana ja es va anotar com una feblesa perquè només varen assistir a l’acte unes 10 persones. Referent a l’aigua, des del departament de Medi Ambient es va explicar que a Capdepera, i com a població turística, els mesos de més consum són durant la temporada alta, però que a partir de l’any 2006 es veu una lleugera disminució en el consum, i s’espera que amb les tarifes progressives disminueixi encara més. També varen comentar que l’any 2009 s’ha perdut un 20% d’aigua per les xarxes de clavegueram, tot i que ja s’està estudiant la solució per evitar més pèrdues en un futur proper. De les aigües depurades van dir que tot i que costa molt rebre dades de la quantitat d’aquesta aigua que es reutilitza, l’any 2009 hi ha comptabilitzat un 25%, i amb la bassa que s’està construint augmentarà. Capdepera és un municipi que no té una gran contaminació atmosfèrica, però si acústica. Principalment, prové del trànsit rodat, sobretot a l’avinguda Joan Carles I, i de la concentració de turistes a les zones cèntriques de Cala Rajada. El tema dels residus es va recordar que des de l’Ajuntament es dóna el reservei de recollida porta a porta per propietaris i es fan recollides selectives també als establiments comercials, que han augmentat des dels 187 inscrits l’any 2002, fins els 603 de l’any passat. En quant a energia dir que Capdepera fa tres anys que té un consum estabilitzat (2007-2009), tot i que encara continua sent elevat. S’espera també que amb l’augment de potència de Gesa, augmenti encara més el consum. El sector que més energia consumeix és el de serveis seguit per l’ús domèstic. Les dades presentades enfocaven clarament la temporalitat del municipi, un dels punts febles, segons es va comentar després en el debat. Hi va haver opinions contraposades de la manera en que s’hauria d’actuar: alguns deien que s’han de mirar els problemes diaris de la gent del carrer i posar-hi solució, com les bosses de fems penjades a les parets; i d’altres deien que s’hauria de debatre quin municipi es vol per Capdepera i després actuar sota un lideratge polític fort. Finalment es va proposar fer reunions paral•leles per debatre els grans dubtes de la situació de Capdepera.
04-Juny-2010
Convocatòria Fòrum Ciutadà Agenda Local 21
Benvolguts companys i companyes de l'Agenda Local 21, Per tal d’actualitzar la informació s’ha fet una revisió del prediagnòstic de sostenibilitat del municipi de Capdepera (recull de dades de les diferents àrees). Aquest prediagnòstic s’ha de sotmetre a la participació ciutadana per saber què en pensa la població i detectar així els punts forts i punts febles del municipi. Aquest diagnòstic serà el punt de partida per poder redactar un nou pla d’actuacions. Et convidam a participar assistint a les següents reunions on es tractaran els temes següents del prediagnòstic: - Dimarts dia 8 de juny a les 20h: participació ciutadana, aigua, aire, residus i energia. - Dimecres dia 9 de juny a les 20h: espais naturals, litoral, urbanisme i mobilitat. - Dimarts dia 15 de juny a les 20h: economia, turisme, demografia i immigració. - Dimecres dia 16 de juny a les 20h: sanitat, serveis socials, educatius, esportius i culturals. A més el dimecres dia 9 es contarà amb la presència de la Directora Insular d’Agenda Local 21 i es farà una sessió de participació que s’inclou dins del Pla de participació per elaborar el Pla Estratègic d'A21 insular . Totes les reunions es celebraran a les 20h en la sala polivalent del teatre. A més, hem fet una enquesta per saber les opinions dels ciutadans i. Agrairíem que contestassiu l'enquesta que s'adjunta al següent enllaç: Enquesta Activa. L'enquesta és completament anònima. Podeu consultar el prediagnòstic a l'àrea d'Agenda Local 21 a tràmits i documents. Salutacions, Àrea de media ambient
23-Novembre-2009
Fòrum de l’Agenda Local 21
El fòrum de l’Agenda Local 21 es va reunir el passat 12 de novembre per donar a conèixer el seu informe de seguiment. Es va mostrar l’evolució de diferents dades del municipi, com la producció de residus, el consum d'aigua o d'energia, o la taxa d'atur, entre d’altres, i també es van explicar en quina fase estan els projectes municipals de l'Agenda local 21, com el segellament de l'antic abocador de residus, on ja s’han iniciat les obres; la implantació de la recollida porta a porta de residus; la implantació de tarifes progressives pel consum d'aigua, o la realització d'una auditoria energètica. El fòrum va servir per donar a conèixer quines són les actuacions que es realitzaran durant el 2010 dins l’Agenda Local 21, com començar els projectes que aquest any no s’han pogut iniciar i fer un nou diagnòstic de sostenibilitat; és a dir, un recull de dades i opinions del municipi per conèixer quins són els punts forts i febles i saber què és el que s'ha de canviar o millorar. A partir del diagnòstic de sostenibilitat es farà un nou pla d'acció amb noves actuacions per dur a terme. Des de l'Ajuntament de Capdepera es vol donar les gràcies a tots els que varen assistir al fòrum i s'aprofita per convidar que hi participi la resta de població.