12 °C

Agenda Local 21

Notícies

Presentació del Diagnòstic de Sostenibilitat de l'Agenda Local 21
Després de les reunions de l’Agenda local 21 a Capdepera per decidir els punts forts i dèbils del municipi, que varen tenir lloc el mes de juny, s’ha dut a terme el Diagnòstic de sostenibilitat i ara la següent passa és elaborar un nou pla d’acció mare, és a dir, proposar actuacions per solucionar els puts dèbils identificats. Per a realitzar aquest exercici, i tenint en compte l’element de participació ciutadana que té l’Agenda Local 21, el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera ha organitzat una sèrie de reunions on es presentarà el Diagnòstic i entre tots, s’elaborarà el pla d’acció. Els punts que es tractaran variaran a cada reunió, i així com un dia es parlarà d’aigua o residus, un altre dia els temes seran la immigració i la demografia. En total sis reunions per ajudar a millorar el municipi aportant idees noves de com solucionar problemes. Si voleu més informació, només us heu de posar en contacte amb el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera (971563052). Calendari: - Dissabte dia 30 d'octubre de 9 a 13h: Informació de l'Agenda Local 21 amb la unitat mòbil d'Agenda Local. Lloc: mercat de Cala Rajada - Dimecres dia 3 de novembre de 9 a 13h: Informació de l'Agenda Local 21 amb la unitat mòbil d'Agenda Local. Lloc: mercat de Capdepera. - Dimecres dia 3 de novembre a les 19:30h: Sessió de participació de l'Agenda Local 21 (Fòrum ciutadà). Presentació del nou Diagnòstic de sostenibilitat. Lloc: sala polivalent del teatre municipal. - Dilluns dia 8 de novembre a les 19:30h: Sessió de participació de l'Agenda Local 21 (Comissió de treball). Participa i digues la teva per millorar el municipi. Es proposaran accions de: participació ciutadana, aigua, aire, residus i energia. Lloc: sala polivalent del teatre municipal. - Dimecres dia 10 de novembre a les 19:30h: Sessió de participació de l'Agenda Local 21 (Comissió de treball). Participa i digues la teva per millorar el municipi. Es proposaran accions de: espais naturals, litoral, urbanisme i mobilitat. Lloc: sala polivalent del teatre municipal. - Dimarts dia 16 de novembre a les 19:30h: Sessió de participació de l'Agenda Local 21 (Comissió de treball). Participa i digues la teva per millorar el municipi. Es proposaran accions de: economia, turisme, demografia i immigració. Lloc: sala polivalent del teatre municipal. - Dimecres dia 17 de novembre a les 19:30h: Sessió de participació de l'Agenda Local 21 (Comissió de treball). Participa i digues la teva per millorar el municipi. Es proposaran accions de: sanitat, serveis socials, educatius, esportius i culturals. Lloc: sala polivalent del teatre municipal. - Dimecres dia 24 de novembre a les 19:30h: Sessió de participació de l'Agenda Local 21 (Fòrum ciutadà). Participa i digues la teva per millorar el municipi. Priorització de les accions proposades pel nou pla d’acció. Lloc: sala polivalent del teatre municipal.
18-Octubre-2010
II Festa de la Sostenibilitat
L'Agenda Local 21 de Capdepera ha estat guardonada per segon any consecutiu a la II Festa de la Sostenibilitat i les Agendes 21 de Mallorca per ser un dels municipis amb un procés més actiu. El departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Capdepera va muntar un estand a la fira, que va tenir lloc dissabte passat a Palma, per informar a tots els interessats de les tasques que es porten a terme dins l'Agenda Local al municipi. El premi, que consistia en un bonsai i una placa, el va entregar el conseller de Cooperació Local, Miquel Rosselló, i el va recollir la regidora de Medi Ambient, Pilar Gasull. La direcció insular de l'Agenda Local 21 pertany al departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca.
01-Octubre-2010
II Festa de la Sostenibilitat i les Agendes 21 de Mallorca
Dissabte dia 16 d'octubre tendrà lloc la II Festa de la Sostenibilitat i les Agendes 21 de Mallorca, que se celebrarà al Parc de les Estacions de Palma. Per segon cop, l'Agenda Local 21 de Capdepera està convidada per la feina realitzada durant l'any en aquesta àrea.
02-Agost-2010
Resultats de les enquestes de l'Agenda Local 21
Els resultats de les enquestes del pla de participació de l'Agenda Local 21 per a la redacció de la revisió del diagnòstic de sostenibilitat ja estan a la disposició de tots. Us els podeu descarregar en l'enllaç de sota. Les enquestes s'han fet de dues formes: - Debat familiar: passant l'enquesta als alumnes de 5è i 6è del Col·legi S'Auba i S'Alzinar i de les escoletes de 0 a 3 anys, per tal que la contestés tota la família. - Enquestes on-line: penjada a la pàgina web de l'Ajuntament i a la revista digital local Cap Vermell.
21-Juny-2010
Quarta sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21
La quarta i última sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21 va tractar els temes de sanitat, serveis socials, esportius, culturals i educatius. El PAC de Capdepera va començar l’any 2001 amb una atenció continuada, i a més, compten amb dues unitats bàsiques, una a Canyamel i una a Cala Rajada. En aquets anys, i a causa de l’augment de població, el nombre de targetes sanitàries també ha augmentat arribant l’any 2009 a les 10.926 targetes, respecte les 6000 de l’any 1994. Dels serveis educatius es va explicar el nombre de centres públic que hi ha al municipi i que el nombre d’alumnes que es matriculen va fluctuant segons els anys. Una dada que va sorprendre als assistents és el nombre d’estudiants que es graduen en ESO i en Batxillerat. Dels 368 matriculats en els quatre cursos d’ESO, es varen graduar l'any 2009-2009 50 alumnes. En el cas de Batxillerat, dels 79 matriculats en els dos cursos varen ser 18 els graduats. En aquestes dades no es tenen en compte els alumnes que dirigeixen el seu futur a la Formació Professional. A més de les escoles i institut, es va dir que Capdepera té una escola de Teatre, una escola de Música i una escola esportiva com a alternatives a l’educació extraescolar dels nins. Del servei de Biblioteques, el perfil dels usuaris és d’adult seguit d’infantil, i el nombre és de 9170 a Cala Rajada i 10219 a Capdepera durant l’any 2009. Del serveis culturals es va parlar del Teatre de Capdepera, del nou centre Cap Vermell i de les sales d’exposicions. A més, també es varen comentar els elements patrimonials com el Castell, les torres de vigilància i els talaiots. De serveis esportius es va comentar que hi ha dues branques: esport en edat escolar d’hivern i d’estiu, i esport per adults. Ambdós fan activitats de curta i llarga durada. De Serveis Socials varen comentar que Capdepera compta amb un Centre de Dia i una Residència; a més té una Escola Viva que fa activitats amb nins i nines de 5 a 12 anys en situació de risc i que ha augmentat de 62 a 80 nins en un any. El perfil del demandant d’ajuda a Serveis Socials sol ser dona en edat avançada 85-89 anys, i el servei més sol·licitat és la informació i orientació. Després de les dades es varen mirar els punts febles i forts i van sortir alguns com, el bon servei del PAC i les bons instal·lacions culturals, en front de la manca de coneixements dels serveis que s’ofereixen des del departament de Serveis Socials o el nombre baix dels alumnes graduats.
17-Juny-2010
Tercera sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21
A la tercera sessió del fòrum ciutadà de l’Agenda Local 21 es va xerrar d’economia, turisme, demografia i immigració. A cada una de les sessions que s’han fet ha anat augmentant el nombre de participants arribant dimarts a una vintena de persones. Des del departament de Medi Ambient, i seguint la metodologia de la resta de les sessions, es van explicar les dades que recull el prediagnòstic. Referent als sectors de l’economia es va dir que l’agricultura ha disminuït molt i ha donat pas al sector serveis, principal motor econòmic del municipi. De totes maneres, el que més es cultiva es el secà i hi ha unes 1546 hectàrees. De ramaderia el que més hi ha és oví i caprí. En quant a la pesca, tot i que es manté, ha disminuït en els darrers anys, ha passat de 37 barques l’any 2001 a 29 el 2009. Com ja es va comentar en un altre apartat del prediagnòstic, a Capdepera predomina el sector servei amb 53 bars, 80 restaurants i 25 supermercats només a Cala Rajada. El turisme al municipi ve durant els mesos d’estiu però en els darrers anys es veu una major desestacionalització turística. Però el tipus de turisme que va a Capdepera continua sent majoritàriament alemany, un 54,4%, seguit del britànic. És d’edats compreses entre els 25 i els 44 anys. Les places turístiques que s’ofereixen són molt similars en els darrers anys, 18.392 el 2009, d’aquestes, la gran majoria són hotels, un 49,96%, seguit d‘apartahotels amb un 30,74%. Es va explicar també que l’atur ha augmentat l’any 2009 sobretot en els sector servei i en la construcció, on treballa més gent. De demografia van explicar que la població de Capdepera va augmentar fins l’any 2006, quan es va començar a estabilitzar. En aquests moments hi ha un 36% de mallorquins, un 30% d’espanyols no mallorquins i un 34% d’estrangers. Dels estrangers, el 50% del total són alemanys. Després de donar les dades els assistents es van reunir en grups per dir els punts forts i febles dels temes tractats. Alguns dels punts que es varen dir són la gran iniciativa privada per crear empreses com a punt fort i la centralització de l’economia en un únic sector com a punt feble. També es va xerrar de la multiculturalitat que presenta Capdepera i de la falta d’interès per la cultura mallorquina per part d’alguns col•lectius d’estrangers.